Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiotem działalności Kancelarii w obszarze Prawa Zamówień Publicznych jest obsługa prawna procesu udzielania i pozyskiwania zamówień publicznych, w tym w szczególności:

  • pełna analiza zagadnień, zagrożeń oraz wyboru optymalnych rozwiązań w procesie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • doradztwo w zakresie trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • wsparcie prawne w przygotowaniu oferty oraz ocena prawna ofert pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego, w tym weryfikacja ofert konkurencyjnych;
  • reprezentacja uczestników postępowania w negocjacjach i dialogu;
  • przygotowywanie oraz weryfikacja dokumentacji na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • przygotowywanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i przystąpień do postępowań odwoławczych
  • analiza orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej i przygotowywanie skarg do Sądów Okręgowych
  • reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed Sądami Okręgowymi;
  • przygotowywanie wniosków o kontrolę prowadzonych postępowań
  • Sporządzanie opinii prawnych w pełnym zakresie prawa zamówień publicznych

 

Wykładowcy Prawa Zamówień Publicznych na Państwa życzenie przygotują także szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych.