Błędy medyczne

Reprezentacja prawna w postępowaniach związanych z błędami medycznymi w:

  1. sprawach karnych;
  2. cywilnych;
  3. przed sądami lekarskimi;
  4. przed Wojewódzką Komisją Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 

a także:

analiza prawna zdarzeń medycznych, analiza medyczna rozpatrywanych przypadków z udziałem ekspertów poszczególnych specjalizacji medycznych, przygotowywanie stanowisk stron w procesie, prowadzenie negocjacji i rozmów ugodowych;