Prawo Rodzinne

Przygotowywanie i prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego, wsparcie i analiza prawna podejmowanych przez strony decyzji, w tym:

  • przygotowywanie i prowadzenie spraw o rozwód i o separację;
  • przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z opieką nad dziećmi – kontakty z dziećmi i władza rodzicielska, wsparcie w ustalaniu planów wychowawczych;
  • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka – ustalanie ojcostwa/zaprzeczenie macierzyństwa/zaprzeczenie ojcostwa;
  • przygotowywanie i prowadzenie spraw o alimenty;
  • zmiany małżeńskich ustrojów majątkowych;
  • podział majątku małżonków, po ustaniu wspólności majątkowej;
  • sprawy z zakresu opieki i kurateli;