Obsługa podmiotów gospodarczych

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, w tym:

 1. zakładanie i rejestracja spółek;
 2. składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego i reprezentacja podmiotów w tym zakresie;
 3. przygotowywanie umów o współpracę typu B2B oraz umów o pracę z członkami personelu spółki,
 4. przygotowywanie dokumentów dotyczących wewnętrznej działalności spółki w tym statutów i regulaminów;
 5. doradztwo przy wyborze optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 6. redagowanie uchwał, umów spółek, umów wspólników, statutów oraz regulaminów działania organów spółek
 7. sporządzanie opinii prawnych w sprawach związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą
 8. przedtransakcyjne badania prawne spółek (analizy due diligence)
 9. doradztwo w procesie nabywania i zbywania udziałów lub akcji
 10. rejestracja spółek, oddziałów i przedstawicielstw w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Skarbowym oraz Urzędzie Statystycznym
 11. obsługa zgromadzeń wspólników i zgromadzeń akcjonariuszy oraz posiedzeń innych organów
 12. zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników i zgromadzeń akcjonariuszy;
 13. przygotowywanie dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych;