Prawo cywilne

Występowanie w roli pełnomocników procesowych oraz reprezentacja na etapie przedsądowym w celu polubownego zakończenia sporów, w tym:

  • prowadzenie przedsądowej korespondencji ze stroną przeciwną;
  • przygotowywanie pozwów oraz wniosków do Sądów cywilnych i gospodarczych;
  • reprezentacja w postępowaniu przed Sądami Rejonowymi, Sądami Okręgowymi, Sądami Apelacyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym;
  • sporządzanie apelacji od wyroków Sądu I instancji;
  • sporządzanie kasacji oraz wniosków o wznowienie postępowania;
  • udział w rozmowach ugodowych/mediacjach;