nr sprawy: TZ/EG/3/2018 – Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Najem sześciu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą i pomocnikiem do wykonywania usługi odbioru szkła opakowaniowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 zadania (nr sprawy: TZ/EG/3/2018).

Plik do Pobrania »