Kamila Podwapińska

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

Adwokat. Współzałożyciel i Partner w kancelarii. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2007 roku  Wykładowca na Podyplomowym Studium Zamówień Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych, autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych (miesięcznik My Company, prawnik.pl, Gazeta Prawna). Trener zamówień publicznych w ramach kilkuletniego cyklu szkoleniowego przygotowanego przez dużego zamawiającego z sektora energetycznego. Prowadzi również szkolenia z zakresu nadużyć w procesie zakupowym.

 

Specjalista w obsłudze procesu udzielania i pozyskiwania zamówień publicznych, w tym w szczególności:

  • pełna analiza zagadnień, zagrożeń oraz wyboru optymalnych rozwiązań w procesie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • doradztwo w zakresie trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  • wsparcie prawne w przygotowaniu oferty oraz ocena prawna ofert pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego, w tym weryfikacja ofert konkurencyjnych;
  • reprezentacja uczestników postępowania w negocjacjach i dialogu;
  • przygotowywanie oraz weryfikacja dokumentacji na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • przygotowywanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i przystąpień do postępowań odwoławczych, a także reprezentacja w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed Sądami Okręgowymi;
  • przygotowywanie wniosków o kontrolę prowadzonych postępowań
  • Sporządzanie opinii prawnych w pełnym zakresie prawa zamówień publicznych

 

Adwokat Kamila Podwapińska prowadzi także kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w szczególności w zakresie obsługi kontraktowej oraz roszczeń. Wspiera również przedsiębiorców w sprawach karnych z obszaru gospodarczego, naruszeń w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także naruszeń dyscypliny finansów publicznych w związku z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Adwokat Kamila Podwapińska świadczy usługi bieżącego doradztwa prawnego dla Wykonawców, a także kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w wielu branżach, w tym w branży naukowej, medycznej, biurowej, świadczenia dostaw i usług, archeologicznej.

Adwokat Kamila Podwapińska zajmuje się również dostosowywaniem dokumentacji podmiotów gospodarczych do zbliżającego się wejścia w życie nowych przepisów o RODO.

Czynnie uczestniczy w życiu samorządu adwokackiego jako Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.